Stavební povolení

CESPRON Inženýring

Stavební povolení rychle a bez starostí.

cespron_inzenyring_ico01_final  Pokud máte nedostatek času a postrádáte patřičné znalosti zákonů a vyhlášek, rozhodně doporučujeme svěřit získání stavebního povolení odbornému zástupci, který za Vás projedná a zajistí potřebné souhlasy účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a samosprávy, vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a ostatní infrastruktury, vyřídí administrativní agendu a provede další potřebné úkony nutné k získání stavebního povolení.
cespron_stavebni_povoleni

Ušetříte si starosti, čas a v konečném výsledku i peníze.

Prostřednictvím střediska CESPRON Inženýring zajišťujeme územní rozhodnutí a souhlas, stavební povolení, změny užívání, změny stavby před dokončením a kolaudační souhlasy v co nejkratším čase. Součástí našich služeb je zpracování potřebné projektové dokumentace. Působíme ve Středočeském kraji, Praze a na Berounsku.

Zajistíme pro Vás

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Souhlasy dotčených orgánů státní správy
 • Souhlasy ostatních účastníků řízení
 • Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury
 • Smlouvy o napojení na distribuční soustavy
 • Rozhodnutí o napojení na komunikaci
 • Územní souhlas a ohlášení stavby a nebo
 • Územní rozhodnutí a stavební povolení
 • Změnu stavby před dokončením
 • Kolaudační souhlas
 • Zápisy v katastru nemovitostí
 • Přidělení čísla popisného

K získání povolení ke stavbě lze dojít několika způsoby, získáním územního rozhodnutí a stavebního povolení ideálně ve společném řízení, nebo územním souhlasem a ohlášením stavby.

Pro stavební úřad budete potřebovat celkem tři paré projektové dokumentace zpracované podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Před podáním příslušné žádosti na stavební úřad budete mimo projektové dokumentace potřebovat:

 1. souhlasy dotčených orgánů státní správy a samosprávy, tzv. DOOS
 2. stanoviska majitelů (správců) inženýrských sítí, na které se budete napojovat, tzv. Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury
 3. smlouvy o připojení na distribuční soustavy s dodavateli energií
 4. souhlas a rozhodnutí o napojení na místní komunikaci
 5. souhlasy sousedů (jsou podmínkou při zjednodušením řízení) a případně souhlasy majitelů dotčených pozemků stavebním záměrem
 6. další souhlasy, které vycházejí vždy z konkrétní lokality a typu stavebního záměru

Více metodických informací naleznete v Seriálu od snu k vlastnímu bydlení, kapitole Získání stavebního povolení.

Cenové relace projektové dokumentace individuálních rodinných domů.

Cenové relace inženýrských činností CESPRON