Technický dozor investora

Kontrola provádění staveb, technický dozor investora

cespron_inzenyring_ico01_final Cílem technického dozoru stavby je zajištění souladu stavby s ověřenou projektovou dokumentací a stavebním povolením, dodržování technických norem, bezpečnosti práce a požární ochrany, dohled nad kvalitou stavebních prací a dodávek, dodržování předepsaných zkoušek, dodržení rozpočtu, kontrola jeho čerpání a dodržování harmonogramu výstavby.

Výkonem technického dozoru v odborném zastupování stavebníka výraznou měrou ovlivňujeme výslednou kvalitu a konečné náklady stavebních projektů.

 

V rámci výkonu technického dozoru zajišťujeme:

 • Kontrola projektové dokumentace
 • Optimalizace investičních nákladů
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Kontrola stavebního rozpočtu
 • Uzavření smlouvy o dílo
 • Předání staveniště, kontrola vytyčení stavby
 • Součinnost při napojení stavby na energie a media
 • Kontrola kvality prováděných prací
 • Kontrola plnění harmonogramu
 • Kontrola zápisů do stavebního deníku
 • Kontrola a odsouhlasení čerpání rozpočtu
 • Zastupování stavebníka před stavebním úřadem
 • Převzetí stavby včetně kontroly dokumentů ke kolaudaci
 • Závěrečné vyúčtování stavby
 • Organizace kolaudace provedené stavby

Seznamte se s povinnostmi technického dozoru