Zajištění stavebního povolení pro přístavbu základní školy v Berouně

Koncem léta 2017 měla naše firma Projectil Group, s.r.o, středisko CESPRON možnost podílet se na územním rozhodnutí a stavebním povolení pro přístavbu nového pavilonu s odbornými učebnami II. základní školy podél ulice Preislerova v Berouně. 

Pro projekt zpracovaný architektonickou kanceláří Spektra jsme na základě stanovisek účastníků řízení zajištěných architektem zpracovali Veřejnoprávní smlouvu o umístění a povolení k výstavbě včetně jejího projednání.

V současné době má Beroun bez mála dvacet tisíc obyvatel a kapacita místních škol se naplňuje. To je také důvod, proč město počítá s přístavbou nového školního pavilonu v areálu základní školy v Preislerově ulici.

Architektonické řešení pavilonu vychází z řešení celého areálu školy. Snaha je přizpůsobit se jak vizuálně a materiálově, tak hmotově a tvarově stávajícím pavilonům školy. Nový pavilon bude mít tvar jednoduchého kvádru, který je situován rovnoběžně s ulicí Prieslerova v severní části areálu. Pavilon je třípodlažní, podzemní podlaží je částečně zapuštěné pod terénem. Střecha bude plochá.

Důležitými architektonickými prvky je členění budovy na část s učebnami, část se sociálním zařízením a schodišťovou sekci, členění oken a řešení vstupů do budovy. Navržené řešení fasád využívá i kontrast rozdílných materiálů, omítka na zateplovacím systému a předsazené obkladové fasádní desky z vláknocementu resp. barevného plechu.

Mohlo by se vám líbit...