Ceny inženýrských činností

CESPRON Inženýring

Cenové relace inženýrských činností CESPRON (vyřízení a zajištění stavebního povolení)

Popis činnosti Cena vč. DPH
Příprava zakázky Převzetí, seznámení se a kontrola projektové dokumentace, zajištění podkladů z katastru nemovitostí (sousedi, majetkové poměry), konzultace se stavebníkem, zajištění plné moci, konzultace na stavebním úřadě, zpracování rozsahu požadovaných stanovisek a rozhodnutí, kontrola a doplnění projektové dokumentace na základě rozsahu požadovaných stanovisek a rozhodnutí 8 000,- Kč
Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy (DOSS) a dalších účastníků řízení Příprava a odeslání žádostí o stanoviska a rozhodnutí 4 000,- Kč
Zpracování stanovisek Průběžná konzultace s DOSS, průběžná komunikace s projektantem, doplňování vznesených požadavků dotčených orgánů, zajištění zapracování podmínek DOSS do projektové dokumentace, příprava a odesílání dalších žádostí a rozhodnutích vyvolaných podmínkami DOSS, kompletace originálů stanovisek a rozhodnutích (konverze pošty z datové schránky), zajištění finální projektové dokumentace, kontrola zapracování podmínek do projektové dokumentace, převzetí dokumentace 7 000,- Kč
Stavební řízení Zpracování žádosti o povolení k výstavbě, (územní souhlas a ohlášení, územní rozhodnutí a stavební povolení), kompletace žádosti s PD a stanovisky, podání žádosti na stavební úřad, průběžná komunikace se stavebním úřadem, případné doplňování dodatečných požadavků, účast na místním šetření, vydání stavebního povolení v právní moci 5 000,- Kč
Celková cena standardního řízení 24 000,- Kč
Doplňková řízení  
Řízení o výjimce z platných regulativů 3 000,- Kč
Územní řízení – pozemkové změny (scelení, oddělení) 3 000,- Kč
Územní souhlas – přípojky IS – samostatně 7 200,- Kč
Rozhodnutí o připojení na místní komunikaci 4 500,- Kč
Souhlas s odněntím půdy ze ZPF 3 000,- Kč
Kolaudační řízení 12 000,- Kč

Cenové relace zpracování projektové dokumentace individuálních rodinných domů.